Primavera là ứng dụng QLDA hàng đầu đã được nhiều công ty đa quốc gia trên thế giới ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Công ty Crown Systems là công ty đầu tiên đưa phần mềm Primavera vào Việt Nam từ năm 1996.

Crown Systems Việt Nam đã cung cấp giải pháp phần mềm quản lý dự án Primavera cho các khách hàng ở Việt Nam chủ yếu trong 3 ngành công nghiệp: Năng lượng và Dầu khí, Xây dựng từ năm 1996 thông qua các đối tác của chúng tôi tại Việt Nam.

Một số khách hàng tiêu biểu của Crown Systems Việt Nam là:

Năng lượng và Dầu khí:

Công ty năng lượng Siemens Power (Đức), Alstom (Pháp), Mekong, Sumitomo và Tepco International (Nhật),…
Các tập đoàn dầu khí: Vietsopetro, PTSC, PVEP, Chevron, Hoàng Long JOC, Hoàn Vũ JOC, Trường Sơn JOC

Xây dựng:

Công ty xây dựng Cofiva (Pháp), Bilfinger +Berger (Úc), Samsung Engineering (Hàn Quốc), Daneili (Ý), Vinci, Taisei (Nhật),…
Tổng công ty lắp máy Việt Nam LILAMA, Tổng công ty xây dựng Sông Đà, nhà máy thép Phú Mỹ, ….
Công ty xây dựng COFICO, Indochina Land, NJPT, Page Kirkland, Hòa Bình, Sài Gòn M&C,…

6084548_orig
Chúng tôi tin chắc rằng với quy mô phát triển và thực hiện dự án ngày càng nhiều như hiện nay thì giải pháp phần mềm quản lý dự án Primavera càng đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tiến độ, chất lượng, …đặc biệt là sự thành công trong dự án.

Dịch vụ lên kế hoạch CPM

Một trong những sức mạnh của chúng tôi nằm trong việc tạo ra dịch vụ lên lịch trình bằng phương pháp đường găng (PCM) cho khách hàng cái mà đòi hỏi những sự phục tùng của những kế hoạch làm việc, những chuẩn mực, và cập nhật những thông số kỹ thuật của dự án cho mỗi sự đệ trình, lên kế hoạch hay giám sát dự án. Những khả năng lên kế hoạch làm việc CPM của chúng tôi bao gồm việc tải lên các nguồn lực và chi phí, sự phát triển của những sự đăng ký được đệ trình, những giá trị lợi ích và những khoản mục báo cáo quan trọng, trong số những trình tự phân tích, phòng chống và giải quyết khiếu nại.

Những đánh giá quan trọng PM

Chúng tôi đã xây dựng được những bản đánh giá quan trọng PM để mà đánh giá hiệu xuất quản lý dự án trong các tổ chức và đưa ra những khuyến cáo để cải thiện những năng lực và kỹ năng quản lý dự án. Năm quá trình sau (khởi động, lên kế hoạch, thực hiện, kiểm soát và kết thúc) của PMBOK của viện quản trị dự án, chúng tôi đã phỏng vấn những cá nhân trong dự án để mà đánh giá và xếp hạng mức độ thành thạo đối với tổ chức. Sau đó chúng tôi đưa ra những khuyến cáo đối với khách hàng và đệ trình một kế hoạch như là làm sao mà họ có thể tăng sự hoàn thiện trong vấn đề quản lý dự án của họ.

Chuyển giao kiến thức và các phòng quản lý dự án

Những nhà quản lý dự án thâm niên của chúng tôi được chứng nhận là những chuyên gia quản lý dự án (PMPs) và có hàng chục năm kinh nghiệm bao gồm cả việc hỗ trợ gia đình và những sự phân công công việc mang tính quốc tế. Chúng tôi hỗ trợ những yêu cầu về nhân lực của bạn cho tất cả các dạng nhân viên dự án. Chúng tôi làm việc với khách hàng để mà thiết lập những văn phòng quản lý dự án và những sáng kiến cũng như trách nhiệm của họ, bao gồm các quá trình đo lường và báo cáo tiến độ, xây dựng những cuộc họp báo cáo tình trạng, quản lý sự thay đổi, giảm thiểu rủi ro, phát triển những chuẩn mực báo cáo và cải thiện sự hợp tác giữa những bên tham gia dự án.

Để biết rõ hơn về giải pháp quản lý dự án của chúng tôi, các sản phẩm và những khóa huấn luyện, hãy liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ: hoang.lam@crownsys.com.sg hay +84934144498 để được nói chuyện với những tư vấn viên thân thiện của chúng tôi.