682102

Crown Systems Việt Nam đã cung cấp giải pháp phần mềm quản lý dự án Primavera và Autodesk cho các khách hàng ở Việt Nam chủ yếu trong 3 ngành công nghiệp: Năng lượng và Dầu khí, Xây dựng từ năm 1996 thông qua các đối tác của chúng tôi tại Việt Nam.

Một số khách hàng tiêu biểu của Crown Systems Việt Nam là:
9309219
Năng lượng  

  • Công ty năng lượng Siemens Power (Đức), Alstom (Pháp), Mekong, Sumitomo và Tepco International (Nhật),…


Dầu khí:

  • Các tập đoàn dầu khí: Vietsopetro, PTSC, PVEP, Chevron, Hoàng Long JOC, Hoàn Vũ JOC, Trường Sơn JOC,…

Xây dựng:

  • Công ty xây dựng Cofiva (Pháp), Bilfinger +Berger (Úc), Samsung Engineering (Hàn Quốc), Daneili (Ý), Vinci, Taisei (Nhật),…
  • Tổng công ty lắp máy Việt Nam LILAMA, Tổng công ty xây dựng Sông Đà, nhà máy thép Phú Mỹ, ….
  • Công ty xây dựng COFICO, Indochina Land, NJPT, Page Kirkland, Hòa Bình, Sài Gòn M&C,…